Loading ....
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Nyskiej
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Nyska 11
48-303 Nysa
tel: 77 435 68 23
e-mail: bialanyska@gzo.nysa.pl
Ochrona danych osobowych
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

- Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej przy ul. Nyskiej 11, 48-303 Biała Nyska, adres e-mail: bialanyska@gzo.nysa.pl, reprezentowany przez Dyrektora,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej powołał Inspektora ochrony danych, kontakt 774356823, e-mail bialanyska@gzo.nysa.pl,

- Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

- Dane będą udostępniane wyłącznie Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Białej Nyskiej lub innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

- Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Nyskiej,

- Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji usługi.

- Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane,

- Dane podaje Pani/Pan dobrowolnie.

 

Pokaż informacje o artykule